Историја

Присутна во Македонија od 2007 година, компанијата ДЕ-ИНВЕСТ чија главна дејност е консалтинг, проектен менаџмент и инвестиции, е дел од групацијата која е присутна во ЕУ, Југоисточна Европа, Азија и Средниот Исток.

Дејност

Соработуваме со голем број меѓународни бизнис клиенти од индустрискиот сектор, ексклузивно застапувајќи ги и помагајќи им во настапот во потенцијалните пазари и всушност со својата експертиза и знаење им нудиме нови можности успешно да ги достигнат своите цели.

Услуги

Компанијата има стратешки партнери во инженерство, енергетика и финансискиот сектор, но нуди и широко портфолио на услуги од областа на стратешки консалтинг.

Културна разноликост

Учиме и ги вреднуваме различните култури и јазици сметајќи ги како важен фактор за ефективна бизнис соработка. Со нашето присуство во ЕУ, Југоисточна Европа, Азија и Средниот исток им помагаме на нашите клиенти да совладаат било какви препреки и бариери и да ги достигнат нивните цели.