Тргување

• Нафта
• LNG
• Челик
• Увоз и извоз на индустриска опрема
• Други стоки

КОНСАЛТИНГ

• Стратешка и оперативна поддршка при пристап на пазарот
• Локална оперативна поддршка
• Застапување на фирми
• Правни консултации

ИНВЕСТИЦИИ

• Дом за стари лица во Охрид
• Патнички брод

ИНЖЕНЕРИНГ И ДИЗАЈН

Наш партнер е една од водечките компании во Германија во областа на градежниот инженеринг и инженеринг на почвата. Преку повеќе од 40 години се дизајнираат мостови и тунели и се развиваат решенија за автопати и железници со високи перформанси.
Со нас клиентот добива сигурен партнер со компетентна и стручна поддршка. Ние ги имплементираме вашите проекти со максимален квалитет, сигурност и интегритет.

ГРАДЕЖНИШТВО

Имаме воспоставено партнерство со компанија за градежништво и општа градежна компанија специјализирана за патишта, брани, развој на недвижнини и градежни работи. Успешниот пристап кон градење се базира на комбинација на сопствени ресурси и агресивна администрација на подизведувачи, точна контрола на трошоците и ниски трошоци. Обезбедената насока е базирана на темелно познавање на индустријата, специфичните потреби на своите клиенти и на пазарот.

ЕНЕРГИЈА

Наш партнер е интегрирана градежна групација која обезбедува инвестиции и финансирање, дизајнирање, градежно инженерство, производство на опрема и деловен менаџмент на хидраулика, хидроенергетски проекти и инфраструктура. Нивните главни дејности опфаќаат енергетика и градежен инженеринг (истражување, планирање, дизајн и проект договори), развојни проекти за еколошко користење на вода и други природни ресурси, работење со недвижнини како и производство и изнајмување на соодветна опрема.
Нашиот партнер исто така превзема активности како што се национално планирање и преглед од областа на хидроенергетиката, ветро енергија, соларна енергија и други енергетски извори.

СТРУКТУРИРАНИ ФОНДОВИ И СЕРТИФИКАЦИЈА

Наш партнер е еден од водечките германски провајдери на прилагодени инвестициони решенија во структурираните фондови и пазарот на алтернативни инвестиции. Целта е да се генерира дополнителна вредност за нашите клиенти во контекст на портфолио, ризик и инвестиционен повраток. Структурираните фондови нудат нови можности за инвестирање и исплати и на тој начин им овозможуваат на клиентите да управуваат со портфолиото, ризикот и враќањето на инвестициите на прилагоден начин во сите класи на средства и основи. Ние обезбедуваме и управување со целиот процес на сертификација според потребите.

Деминирање и чистење мини

Деминирање и чистење мини

Секторот за деминирање, е формиран и регистриран во рамките на Демајнинг Груп , технички е опремен и екипиран за хуманитарни операции за деминирање.
Секторот за деминирање има 100 редовни експерти од различни области, што ги покрива сите активности потребни за ефикасно работење на секторот.

Основни активности на секторот:
- Деминирање на мински полиња
- Длабоко теренско истражување

Други активности за деминирање:
- Расчистување на земјиштето од НУС (неексплодирани убојни средства)
- Подводно деминирање
- Геофизички премер за НУС
- Визуелна инспекција
- Отстранување на откриениот НУС