Тргување

• Нафта
• LNG
• Челик
• Увоз и извоз на индустриска опрема
• Други стоки

КОНСАЛТИНГ

• Стратешка и оперативна поддршка при пристап на пазарот
• Локална оперативна поддршка
• Застапување на фирми
• Правни консултации

ИНВЕСТИЦИИ

• Дом за стари лица во Охрид
• Патнички брод

ИНЖЕНЕРИНГ И ДИЗАЈН

Наш партнер е една од водечките компании во Германија во областа на градежниот инженеринг и инженеринг на почвата. Преку повеќе од 40 години се дизајнираат мостови и тунели и се развиваат решенија за автопати и железници со високи перформанси.
Со нас клиентот добива сигурен партнер со компетентна и стручна поддршка. Ние ги имплементираме вашите проекти со максимален квалитет, сигурност и интегритет.

ГРАДЕЖНИШТВО

Имаме воспоставено партнерство со компанија за градежништво и општа градежна компанија специјализирана за патишта, брани, развој на недвижнини и градежни работи. Успешниот пристап кон градење се базира на комбинација на сопствени ресурси и агресивна администрација на подизведувачи, точна контрола на трошоците и ниски трошоци. Обезбедената насока е базирана на темелно познавање на индустријата, специфичните потреби на своите клиенти и на пазарот.

ЕНЕРГИЈА

Наш партнер е интегрирана градежна групација која обезбедува инвестиции и финансирање, дизајнирање, градежно инженерство, производство на опрема и деловен менаџмент на хидраулика, хидроенергетски проекти и инфраструктура. Нивните главни дејности опфаќаат енергетика и градежен инженеринг (истражување, планирање, дизајн и проект договори), развојни проекти за еколошко користење на вода и други природни ресурси, работење со недвижнини како и производство и изнајмување на соодветна опрема.
Нашиот партнер исто така превзема активности како што се национално планирање и преглед од областа на хидроенергетиката, ветро енергија, соларна енергија и други енергетски извори.

СТРУКТУРИРАНИ ФОНДОВИ И СЕРТИФИКАЦИЈА

Наш партнер е еден од водечките германски провајдери на прилагодени инвестициони решенија во структурираните фондови и пазарот на алтернативни инвестиции. Целта е да се генерира дополнителна вредност за нашите клиенти во контекст на портфолио, ризик и инвестиционен повраток. Структурираните фондови нудат нови можности за инвестирање и исплати и на тој начин им овозможуваат на клиентите да управуваат со портфолиото, ризикот и враќањето на инвестициите на прилагоден начин во сите класи на средства и основи. Ние обезбедуваме и управување со целиот процес на сертификација според потребите.